Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 22 december 2020, 2020051888, SKGZ202001320

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 22 december 2020
Datum publicatie: 11 februari 2021

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, amitriptyline, taperingstrips, rationele farmacotherapie
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en bijlage 1
Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019