Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 29 januari 2019, SKGZ201701830

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 29 januari 2019
Datum publicatie: 8 februari 2019

Eigen risico, verplicht en vrijwillig eigen risico, bemoeizorg, Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 19, 20 en 21 Zvw, 2.17 en 2.18 Bzv, verzoek afgewezen