Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 17 maart 2021, SKGZ202001943

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 17 maart 2021
Datum publicatie: 18 maart 2021
De ziektekostenverzekeraar mag de voorwaarden van de aanvullende ziektekostenverzekering eenzijdig wijzigen. Voor de aanvullende ziektekostenverzekering geldt daarnaast geen acceptatieplicht.

Verzoeker was al 14 jaar lang verzekerd bij de ziektekostenverzekeraar op basis van de aanvullende ziektekostenverzekering. Hij ontving op grond hiervan onder andere een vergoeding voor de verplichte eigen bijdrage die hij in Duitsland moest betalen. De verzekeraar vergoedde echter ook andere kosten die voor zijn rekening bleven. Verzoeker is van mening dat de ziektekostenverzekeraar had moeten communiceren dat die kosten eveneens niet meer werden vergoed.
De commissie beslist tot afwijzing van het verzoek. De vergoeding was het uitsluitende gevolg van een bepaalde uitvoeringspraktijk met betrekking tot de verzekeringsvoorwaarde over de eigen bijdragen. De ziektekostenverzekeraar heeft op 29 mei 2019 per brief aan verzoeker meegedeeld dat eind november 2018 onvoldoende is gecommuniceerd dat de verplichte eigen bijdrage zoals die in het buitenland moet worden betaald, niet meer ten laste van de aanvullende ziektekostenverzekering wordt vergoed. Daarom heeft de ziektekostenverzekeraar besloten deze kosten tot en met 31 december 2019 alsnog aan zijn verzekerden te vergoeden. De wijziging zelf werd dus voldoende gecommuniceerd en gesteld noch gebleken is dat verzoeker niet de mogelijkheid heeft gehad de verzekering te beƫindigen, zoals bedoeld in artikel 7:940 BW.