Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 22 juli 2020, SKGZ201800995

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 22 juli 2020
Datum publicatie: 27 juli 2020

Verzoekster is tijdens haar verblijf in de Verenigde Staten opgenomen geweest is het ziekenhuis. Na ontslag uit het ziekenhuis is aan haar medicatie voorgeschreven. De ziektekostenverzekeraar heeft geweigerd de kosten hiervan te vergoeden, omdat zij hiervoor geen voorafgaande toestemming heeft gevraagd. De commissie beslist dat dit niet terecht is. De medisch specialistische zorg die verzoekster heeft gehad, is aan te merken als spoedeisende zorg zodat zij hieraan voorafgaand geen toestemming hoefde te vragen aan de ziektekostenverzekeraar. Daarnaast geldt de toestemmingseis slechts als sprake is van een opname in een instelling in het buitenland, zodat de ziektekostenverzekeraar ook de kosten van de vervolgconsulten dient te voldoen. De commissie beslist verder dat de ziektekostenverzekeraar tevens is gehouden de geneesmiddelen acetazolamide (Diamox®) en oxycodoneacetaminophen (Percocet®) te vergoeden. De overige geneesmiddelen komen niet voor vergoeding in aanmerking. De ziektekostenverzekeraar hoeft slechts de kosten te vergoeden die verzoekster daadwerkelijk heeft gemaakt. Verzoekster heeft namelijk niet aannemelijk gemaakt dat zij alle zorgkosten heeft voldaan of nog moet voldoen.