Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 7 juni 2021, SKGZ202001927

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 7 juni 2021
Datum publicatie: 9 juni 2021
De ziektekostenverzekeraar moest de brieven als bedoeld in de artikelen 18a tot en met 18c Zvw versturen voordat hij verzoeker kon aanmelden als wanbetaler bij het CAK.

Verzoeker komt op tegen de beslissingen van de ziektekostenverzekeraar om hem met ingang van 1 juni 2010, 1 juni 2013, en 1 februari 2017 aan te melden als wanbetaler bij het College voor Zorgverzekeringen respectievelijk het CAK. Ook bestrijdt verzoeker dat hij met ingang van 1 oktober 2012 en 1 december 2015 moest worden afgemeld als wanbetaler, en kan hij zich niet verenigen met de door de ziektekostenverzekeraar berekende betalingsachterstand.

De commissie overweegt dat de hoogte van de betalingsachterstand door de ziektekostenverzekeraar juist is vastgesteld. Daarnaast heeft de aanmelding van verzoeker als wanbetaler in 2010, 2013 en 2016 terecht plaatsgevonden en is verzoeker in 2012 en 2015 terecht als zodanig afgemeld. Dit is anders voor de aanmelding in 2017, aangezien een eerdere aanmelding van verzoeker in 2016 door de ziektekostenverzekeraar ongedaan werd gemaakt. Als de ziektekostenverzekeraar verzoeker in 2017 opnieuw had willen aanmelden, had hij hem daarom eerst de brieven als bedoeld in de artikelen 18a tot en met 18c Zvw moeten sturen. Omdat dit laatste niet is gebeurd, heeft de aanmelding als wanbetaler van verzoeker in 2017 ten onrechte plaatsgevonden.