Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 22 november 2019, 2019045554, SKGZ201801862

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 22 november 2019
Datum publicatie: 20 december 2019

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Zuid Afrika, geneeskundige zorg, verwijdering tumor, invriezen eicellen en
verwijdering myomen, terugvordering
: Voorwaarden zorgverzekering 2017 en 2018, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1