Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 28 oktober 2020, 2020037925, SKGZ202001210

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 28 oktober 2020
Datum publicatie: 7 juli 2021

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 van de
Zorgverzekeringswet, EU/EER, Spanje, rhinoplastiek (neuscorrectie), passabiliteitsprobleem,
man-naar-vrouw transitie
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1, 2.2 en
2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering
2020.