Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 18 juni 2019, 2019015001, SKGZ201801736

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 29 juli 2019
Datum publicatie: 29 juli 2019

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, EU/EER, Duitsland, medisch specialistische zorg, chemotherapie met ramuncirumab en
irinothecan bij gemetastaseerd slokdarmcarcinoom, stand wetenschap en praktijk, Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, Voorwaarden aanvullende
ziektekostenverzekering 2018, art. 20 Vo. nr. 883/2004

Bekijk ook binnen dit dossier: