Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 1 december 2021, 2021042786, SKGZ202101565

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 1 december 2021
Datum publicatie: 25 april 2022

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Hulpmiddelenzorg, ADL-hond, indicatie
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2021, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6 en 2.12 Rzv,
Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2021.

Bekijk ook binnen dit dossier: