Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 9 december 2020, 2020049049, SKGZ202001123

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 9 december 2020
Datum publicatie: 11 februari 2021

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Hulpmiddelenzorg, flash glucosemonitoring, FreeStyle Libre, indicatie
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6 Rzv,
Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020