Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 18 maart 2020, SKGZ201901434

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 18 maart 2020
Datum publicatie: 2 april 2020

Verzoekster heeft het syndroom van Sjögren en maakt aanspraak op vergoeding van de kosten van paradontologische behandelingen. Het geschil spitst zich toe op de vraag of aanspraak bestaat op grond van artikel 2.7, eerste lid, onder b, Bzv. Dit artikel betreft het herstel van schade in de mond die een verzekerde heeft opgelopen als gevolg van (de behandeling van) een ziekte. Schade aan het gebit die is ontstaan door de aandoening of behandeling in het kader van de bijzondere tandheelkunde worden hersteld. Anders is dit voor schade die al vóór de aandoening of behandeling aanwezig was. Het Zorginstituut heeft in zijn advies van 21 januari 2020 geconcludeerd dat uit de in het dossier opgenomen wetenschappelijke literatuur naar voren komt dat geen verband kan worden aangetoond tussen het syndroom van Sjögren en parodontaal verval. De commissie neemt het advies van het Zorginstituut over zodat een (verzekerings)indicatie voor bijzondere tandheelkundige hulp in de situatie van verzoekster ontbreekt.