Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 15 november 2019, 2019051930, SKGZ201901540

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 15 november 2019
Datum publicatie: 7 februari 2020

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet,
Verenigde Staten, medisch-specialistische zorg, operatie knie, indicatie
Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv,
Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 201