Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 19 februari 2020, SKGZ201901432

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 19 februari 2020
Datum publicatie: 20 februari 2020

Verzoekster wenst aanspraak te maken op een bariatrische ingreep in Belgiƫ. Zij is van mening dat van haar niet mag worden verwacht dat zij voorafgaand aan deze ingreep een multidisciplinair traject doorloopt, gelet op haar specifieke medische situatie. Zij stelt dat dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is en verwijst daarbij naar het zogenoemde Bosentan-arrest. De commissie oordeelt dat verzoekster niet voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een bariatrische ingreep. De ziektekostenverzekeraar is om die reden niet gehouden op grond van de verordening toestemming te geven om deze ingreep in Belgiƫ te laten uitvoeren of om de kosten van deze ingreep te vergoeden op grond van de zorgverzekering. De commissie oordeelt verder dat de toepassing van de verzekeringsvoorwaarden in dit geval niet leidt tot een situatie die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.