Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 21 januari 2021, 2020037041, SKGZ202000869

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 21 januari 2021
Datum publicatie: 20 juli 2021

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 van de
Zorgverzekeringswet, Geneeskundige zorg, refractiechirurgie, bril- en lensintolerantie, telefonisch toezegging
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019 en 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv,
Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019 en 2020.