Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 5 februari 2009, SKGZ2008.01850

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Toegewezen
Datum uitspraak: 5 februari 2009
Datum publicatie: 28 maart 2011

Eigen risico, laboratoriumonderzoek bij zwangerschap, Voorwaarden zorgverzekering 2008, artt. 18a Zvw en 2.17 Bzv, verzoek toegewezen