Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

bindend advies GcZ,14 mei 2014,SKGZ2013.02639

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Onbekend
Datum uitspraak: 14 mei 2014
Datum publicatie: 19 mei 2014

Alternatieve geneeswijzen, laboratoriumonderzoek, geneesmiddelen, Liposomalgel (testosteron), toerekening aan zorgverzekering dan wel aanvullende ziektekostenverzekering, Voorwaarden zorgverzekering 2012 en 2013, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.4 en 2.8 Bzv, 2.5 en bijlagen 1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2012 en 2013, verzoek afgewezen