Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 20 november 2019, SKGZ201900605

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 20 november 2019
Datum publicatie: 2 december 2019

De aanvullende ziektekostenverzekering biedt aanspraak op een vergoeding van maximaal € 75,-- per consult tot maximaal vier consulten voor 'Zorg voor vrouwen in de overgang'. Deze vergoeding geldt voor de gehele looptijd van de aanvullende ziektekostenverzekering. De aanvullende ziektekostenverzekering wordt telkens stilzwijgend verlengd voor de periode van één kalenderjaar, tenzij de verzekering vóór 1 januari wordt opgezegd. Er is dus geen sprake van een nieuwe verzekering bij aanvang van ieder kalenderjaar, maar van een doorlopende verzekering.
De ziektekostenverzekeraar kan zich voorstellen dat verzoekster was vergeten dat zij de maximale vergoeding al had ontvangen. Hij heeft daarom besloten eenmalig een consult aan verzoekster te vergoeden. Dit maakt het voorgaande niet anders.