Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland,31 mei 2018,2018010915,SKGZ201701111

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 31 mei 2018
Datum publicatie: 5 oktober 2018

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Geneeskundige zorg, verpleging en verzorging, persoonsgebonden
budget (PGB), aantal toegekende uren

Bekijk ook binnen dit dossier: