Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ,6 maart 2019, SKGZ201800597

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 6 maart 2019
Datum publicatie: 13 maart 2019

Farmaceutische zorg, geneesmiddel, Zyprexa Velotab 15 mg Smelttablet, preferentiebeleid,
medische noodzaak, terugwerkende kracht, Voorwaarden zorgverzekering 2013-2018, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en bijlagen 1 en 2 Rzv,
Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2013-2018, gedeeltelijke toewijzing