Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 7 juni 2021, 2021010519, SKGZ202002339

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 7 juni 2021
Datum publicatie: 2 augustus 2021

Definitief advies als bedoeld in artikel 114 van de
Zorgverzekeringswet, Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, buikwandcorrectie, buikbreuk
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv.

Bekijk ook binnen dit dossier: