Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 4 maart 2021, SKGZ202000594

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 4 maart 2021
Datum publicatie: 8 maart 2021
Het is aan de indicerend wijkverpleegkundige te onderbouwen dat sprake is van zorg zoals verpleegkundigen die plegen te bieden en een geneeskundige context.

Ten behoeve van verzoekster is een aanvraag ingediend voor een PGB vv. De commissie beslist dat de ziektekostenverzekeraar deze aanvraag terecht heeft afgewezen. Uit het zorgplan - dat deel uitmaakt van de aanvraag - blijkt namelijk onvoldoende welke zorghandelingen nu precies zijn geïndiceerd of hoeveel tijd hiermee gemoeid is. Ook is onvoldoende onderbouwd wat de geneeskundige context van de geïndiceerde zorg is. Verzoekster heeft een en ander zelf willen onderbouwen. Het is echter aan de indicerend verpleegkundige dit te doen in de aanvraag, dan wel in het zorgplan.