Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ,9 mei 2018,SKGZ201702075

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 10 mei 2018
Datum publicatie: 11 mei 2018

Premie, premieachterstand: aanmelding CVZ, opschorting, hervatting, Voorwaarden zorgverzekering 2006-2018, art. 8a en paragraaf 3.3 Zvw, verzoek afgewezen