Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 20 februari 2019, SKGZ201800826

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 20 februari 2019
Datum publicatie: 21 februari 2019

Hulpmiddelenzorg, bad-/waterprothese, doelmatigheid, Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6, onder a, en 2.8 Rzv,
Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2017, verzoek afgewezen