Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 12 januari 2021, 2020054419, SKGZ202001801

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 12 januari 2021
Datum publicatie: 17 februari 2021

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Farmaceutische zorg, preferentiebeleid, medische noodzaak, Losec MupsĀ®
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 en bijlagen 1 en
2 Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020.