Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 21 oktober 2019, 2019047999, SKGZ201900504

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 21 oktober 2019
Datum publicatie: 7 november 2019

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet,
Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, gynaecomastie-extirpatie
: Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv,
Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018