Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 25 januari 2021, 2020056160, SKGZ202001671

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 25 januari 2021
Datum publicatie: 11 maart 2021

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (pgb), indicatie, geneeskundige
context, depressie
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10, 11 en 13a Zvw,
2.1 en 2.10 Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv , voorwaarden aanvullende
ziektekostenverzekering 2019

Bekijk ook binnen dit dossier: