Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 2 december 2020, SKGZ202001529

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 2 december 2020
Datum publicatie: 3 december 2020
Het volgen van een dieet kan niet gelijk worden gesteld aan een intensief insulineschema.

Verzoeker vraagt om vergoeding van een Flash Glucose Monitoringsysteem (FGM), de FreeStyle Libre. Het FGM is een uitwendig hulpmiddel te gebruiken bij het controleren en reguleren van stoornissen in de bloedsuikerspiegel. Het FGM is met ingang van 27 november 2017 een verzekerde prestatie, maar komt slechts voor vergoeding in aanmerking als een verzekerde tot één van de patiëntengroepen behoort die door het Zorginstituut zijn vastgesteld op 30 april 2018 en 12 december 2019. Het betreft hierbij onder andere personen met diabetes mellitus type 1 en 2 met een intensief insulineschema (basaal-bolus). Dit zijn mensen die minstens vier keer per dag vingerprikken om hun glucosewaarden te meten. Het door verzoeker gevolgde dieet kan niet worden gelijkgesteld met een dergelijk intensief insulineschema. Hij heeft om die reden geen recht op vergoeding van de kosten van een FGM. Ook de stelling van verzoeker dat het FGM een kostenbesparing oplevert leidt niet tot een ander oordeel. Hetzelfde geldt voor zijn stelling dat de ziektekostenverzekeraar het FGM uit coulance moet vergoeden.