Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 8 januari 2021, SKGZ201902384

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 8 januari 2021
Datum publicatie: 11 januari 2021
De verzekerde is verplicht een zorgovereenkomst op te stellen die voldoet aan bepaalde eisen, urenregistraties bij te houden die hij zelf controleert, en het te melden als hij wordt opgenomen in een eerstelijns verblijf.

Erflaatster had al enkele jaren een PGB vv. In 2019 deed zij een aanvraag voor verlenging hiervan. Op 1 mei 2019 vond een Bewust Keuze Gesprek plaats met de ziektekostenverzekeraar. Aan de hand hiervan kwam de ziektekostenverzekeraar tot de conclusie dat erflaatster niet in staat was het PGB vv zelf te beheren. Erflaatster zou niet op de hoogte zijn van de maximale uurtarieven, zij zou geen urenregistratie bijhouden, de facturen van de zorgverlener niet controleren, geen zorgovereenkomst hanteren die voldoet aan de hiervoor geldende voorwaarden, er zouden onregelmatigheden in de declaraties zijn gezien en erflaatster zou tijdens haar opname in een eerstelijns verblijf hiervan geen melding hebben gemaakt. Verzoekers zijn van mening dat erflaatster wel in staat was het PGB vv zelf te beheren, en hebben op ieder punt verweer gevoerd. De commissie beslist tot afwijzing van het verzoek. Vast staat dat de door verzoekster gesloten zorgovereenkomst niet voldoet aan de voorwaarden die het reglement stelt. Uit het Bewust Keuze Gesprek is gebleken dat erflaatster er niet van op de hoogte was dat urenregistraties moesten worden bijgehouden en gecontroleerd. Het bijhouden van een urenregistratie vormt een wezenlijk onderdeel van de verplichtingen van de budgethouder van het PGB vv. Tot slot heeft erflaatster niet gemeld dat zij werd opgenomen in een eerstelijns verblijf. Daarom is de commissie van oordeel dat erflaatster niet in staat was het PGB vv te beheren.