Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 20 maart 2019, SKGZ201801570

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 20 maart 2019
Datum publicatie: 22 maart 2019

Premie, premieachterstand, aanmelding CAK, hoogte betalingsachterstand, Voorwaarden zorgverzekering 2011-2019, paragraaf 3.3 Zvw, voorwaarden aanvullende
ziektekostenverzekering 2011-2014, Beleidsregels CAK inning bestuursrechtelijke premie
Zorgverzekeringswet 2018,verzoek afgewezen