Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 24 september 2020, 2020038057, SKGZ201902540

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 24 september 2020
Datum publicatie: 5 november 2020

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Verpleging en verzorging, persoonsgebonden budget (pgb), toekenning lager dan indicatie
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10, 11 en 13a Zvw, 2.1, 2.10 en 2.15a tot en met
2.15c Bzv, 2.29a tot en met 2.29c Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering
2019