Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ,19 september 2018,SKGZ201701067

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 19 september 2018
Datum publicatie: 28 september 2018

Veronderstelde fraude, betaalbewijs, terugvordering kwijtgescholden eigen risico, registratie in het interne Incidentenregister van de ziektekostenverzekeraar, registratie in het Extern
Verwijzingsregister (EVR), melding bij het Centrum Bestrijding Verzekeringsfraude van het Verbond van Verzekeraars, hoogte onderzoekskosten, Voorwaarden zorgverzekering 2013, artt. 10 en 11 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2013, artt. 6:96, 7:941 en 7:943 BW, verzoek gedeeltelijk toegewezen