Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 20 december 2006, SKGZ2006.00275

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 20 december 2006
Datum publicatie: 19 juli 2011

Hulpmiddelen, computer, vervanging, cerebale parese met spasticiteit, epilepsie, psychomotore retardatie, art. 11 Zvw, 2.9 Bzv en 2.6 jo 2.26 Rzv, verzoek afgewezen