Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

bindend advies GcZ,8 november 2017,SKGZ201700723

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 8 november 2017
Datum publicatie: 9 november 2017

Fraude, Thailand, terugvordering vergoeding, beƫindiging zorgverzekering en
aanvullende ziektekostenverzekering, registratie in het interne Incidentenregister van de
ziektekostenverzekeraar, registratie in het Extern Verwijzingsregister (EVR), melding bij het
Centrum Bestrijding Verzekeringsfraude en Zorgverzekeraars Nederland, Voorwaarden zorgverzekering 2014, artt. 10 en 11 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering
2014, verzoek afgewezen