Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland,26 januari 2018,2017057620,SKGZ201701132

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 26 januari 2018
Datum publicatie: 1 oktober 2018

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet, Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, autologe vettransplantatie
(AFT) borst, voorwaardelijke toelating

Bekijk ook binnen dit dossier: