Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 29 juli 2020, SKGZ202000234

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 29 juli 2020
Datum publicatie: 30 juli 2020
De commissie beslist dat niet vaststaat dat de schade aan het gebit is veroorzaakt door een ongeval.

De aanvullende ziektekostenverzekering biedt dekking voor tandheelkundige kosten die het gevolg zijn van een ongeval. Ondanks herhaalde verzoeken door de ziektekostenverzekeraar heeft verzoeker geen stukken overgelegd waaruit blijkt dat de gebitsschade inderdaad is veroorzaakt door het ongeval in 2018. Daarnaast heeft de tandarts van verzoeker hem gewaarschuwd geen overzichtsfoto in te sturen, omdat hieruit blijkt dat het gebit destijds al in een slechte staat verkeerde. Ook heeft op 21 maart 2018 een telefoongesprek plaatsgevonden. Tijdens dit contact heeft verzoeker verklaard dat één element uit de kaak was gevallen, hetgeen niet overeenkomst met de stelling dat tijdens het ongeval twee elementen verloren zijn gegaan. Dit tezamen maakt dat een andere oorzaak van het verlies van de beide elementen – te weten gebrekkig onderhoud van het gebit – niet valt uit te sluiten. Het staat dan ook niet vast dat de schade aan het gebit is veroorzaakt door het ongeval. Er bestaat om die reden geen aanspraak op een vergoeding