Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 10 maart 2021, SKGZ202001520

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 10 maart 2021
Datum publicatie: 10 maart 2021
De zorgverzekeraar hoeft orthodontie alleen ten laste van de zorgverzekering te vergoeden als sprake is van een indicatie voor bijzondere tandheelkunde én medediagnostiek of medebehandeling door een andere discipline dan de tandheelkundige noodzakelijk is.

Bij de zorgverzekeraar zijn aanvragen gedaan voor een osteotomie en een orthodontische behandeling. De zorgverzekeraar heeft meegedeeld dat de orthodontische behandeling niet wordt vergoed. De eveneens aangevraagde osteotomie is door de zorgverzekeraar wel goedgekeurd.
De commissie overweegt dat op de indicatieve lijst een sagittale overbeet van meer dan 13 mm en een traumatische palatumbeet met aantoonbare weefselschade als specifieke indicaties worden genoemd. Aan de gangbare criteria wordt in het geval van verzoeker echter niet voldaan. De overbeet bedraagt minder dan 13 mm en er is geen weefselschade opgetreden. Het dossier bevat voorts geen gegevens die een in ernst met schisis vergelijkbare aandoening aannemelijk maken. Nu een indicatie voor bijzondere tandheelkunde ontbreekt, is de beslissing van de zorgverzekeraar juist.