Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 22 juni 2020, 202025755, SKGZ202000315

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 22 juni 2020
Datum publicatie: 6 augustus 2020

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Verpleging en verzorging, zorg in natura, aantal toegekende uren, zorg
verleend door familielid
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.10 Bzv,
Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2020

Bekijk ook binnen dit dossier: