Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 15 oktober 2019, 2019046342, SKGZ201900670

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 15 oktober 2019
Datum publicatie: 25 november 2019

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet
Geneeskundige zorg, vitamine B12-injecties, stand wetenschap en praktijk, indicatie
Voorwaarden zorgverzekering 2018 en 2019, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv,
Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018 en 2019,