Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 1 april 2022, 2021044952, SKGZ202101495

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 1 april 2022
Datum publicatie: 17 mei 2022

Advies als bedoeld in artikel 114 van de Zorgverzekeringswet, Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, operatieve correctie neusvleugels, stand
wetenschap en praktijk
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2020, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, Voorwaarden
aanvullende ziektekostenverzekering 2020.

Bekijk ook binnen dit dossier: