Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 2 september 2019, 2019039459, SKGZ201802106

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 2 september 2019
Datum publicatie: 6 december 2019

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet,
Eigen risico, verplicht eigen risico, geestelijke gezondheidszorg, acute zorgvraag
Voorwaarden zorgverzekering 2017, artt. 10, 11, 19 en 21 Zvw, 2.1,2.4 en 2.17 Bzv, 2.1
Rzv