Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 5 december 2019, 2019055978, SKGZ201901760

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 5 december 2019
Datum publicatie: 21 oktober 2021

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet,
Farmaceutische zorg, magistrale bereiding, sulpiride 25 mg
Regelgeving : Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1, en 2.8 Bzv, 2.5 en bijlagen
1 en 2 Rzv, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019.

Bekijk ook binnen dit dossier: