Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 23 december 2019, 2019059809, SKGZ201901590

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 23 december 2020
Datum publicatie: 20 februari 2020

Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet,
Farmaceutische zorg, Elmisol (levamisol) doorgeleverde bereiding, rationele
farmacotherapie
Regelgeving Voorwaarden zorgverzekering 2019, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.8 Bzv, 2.5 Rzv,
Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2019