Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 27 oktober 2010, SKGZ2009.02212

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 27 oktober 2010
Datum publicatie: 15 december 2010

Colombia, geneeskundige zorg, farmaceutische zorg, specificatie nota's, kosten rechtsbijstand, voorwaarden zorgverzekering 2009, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1, 2.4 en 2.8 Bzv, 2.5 en Bijlage 1 en 2 Rzv, voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2009, verzoek gedeeltelijk toegewezen