Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Advies Zorginstituut Nederland, 16 september 2019, 2019043416, SKGZ201900427

Advies Zorginstituut Nederland
Datum uitspraak: 16 september 2019
Datum publicatie: 20 december 2019

Advies als bedoeld in artikel114 Zorgverzekeringswet,
Mondzorg, bijzondere tandheelkunde, implantaten, vaste constructie
: Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.7 Bzv, 2.31 Rzv,
voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018