Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 18 november 2020, SKGZ202001484

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 18 november 2020
Datum publicatie: 19 november 2020
Verzoeker heeft geen medische noodzaak voor het gebruik van Losec®.

Verzoeker heeft sinds 1989 ernstig maag- en darmklachten. Deze klachten zijn na een chemotraject in 2017 verergerd. Om de klachten rondom de ontlasting wat te verminderen, heeft verzoeker in het verleden Losec®
40 mg voorgeschreven gekregen. Dit middel hielp, maar ook heeft verzoeker enkele generieke middelen zoals omeprazol van Aurobindo en Cholestagel geprobeerd. Verzoeker stelt allergisch te zijn voor de producten van Aurobindo en voor jodium. Losec® bevat geen jodium en daarom heeft verzoeker de ziektekostenverzekeraar verzocht aan hem alleen nog dit middel af te leveren.
De ziektekostenverzekeraar heeft dit verzoek afgewezen omdat de medische noodzaak voor Losec® in de situatie van verzoeker niet vaststaat. De commissie deelt dit standpunt. Met name is niet gebleken welke generieke middelen verzoeker heeft gebruikt en welke klachten hij hiervan had. Daar komt bij dat alle middelen met de werkzame stof omeprazol geen jodium bevatten.