Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 1 juli 2021, SKGZ202001746

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 1 juli 2021
Datum publicatie: 5 juli 2021
Het was aan verzoekster om aannemelijk te maken dat de ziektekostenverzekeraar telefonisch heeft toegezegd de extra kosten van het verblijf in een eenpersoonskamer in het ziekenhuis te vergoeden. Hierin is zij niet geslaagd. Eerst tijdens de hoorzitting heeft verzoekster een bewijsaanbod hieromtrent gedaan. Dit is te laat.

Verzoekster stelt dat zij voorafgaand aan de opname in een Belgisch ziekenhuis de ziektekostenverzekeraar telefonisch heeft gevraagd of de extra kosten van het verblijf op een eenpersoonskamer worden vergoed. Volgens verzoekster is hier toen bevestigend op geantwoord. De door verzoekster gedeclareerde kosten ter zake werden echter afgewezen, omdat geen aanspraak bestaat op vergoeding hiervan. De ziektekostenverzekeraar heeft geen registratie van het desbetreffende telefoongesprek.
De commissie overweegt dat het lastig is de exacte vraagstelling en de beantwoording hiervan tijdens een telefoongesprek, te reconstrueren. Het is aan degene die zich erop beroept om aannemelijk te maken dat een eenduidige en ongeclausuleerde toezegging is gedaan dat zal worden afgeweken van de verzekeringsvoorwaarden. Hierin is verzoekster niet geslaagd.