Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 4 maart 2020, SKGZ201901547

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 4 maart 2020
Datum publicatie: 6 maart 2020

Verzoeker heeft in 2017 en 2018 verschillende behandelingen aan zijn oog gehad in het ziekenhuis. De ziektekostenverzekeraar heeft de kosten van deze behandelingen verrekend met het eigen risico 2017. Tijdens de procedure is gebleken dat het ziekenhuis de zorg niet volgens de toepasselijke regelgeving heeft gedeclareerd. Dit heeft echter geen financiƫle gevolgen voor verzoeker. Ook als op de juiste wijze was gedeclareerd, had het ziekenhuis eenzelfde tarief in rekening mogen brengen. Dit betekent dat de ziektekostenverzekeraar terecht het volledige eigen risico 2017 in rekening heeft gebracht bij verzoeker.