Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 11 mei 2011, SKGZ2010.02363

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Gedeeltelijk toegewezen
Datum uitspraak: 11 mei 2011
Datum publicatie: 1 juni 2011

Ingangsdatum, collectiviteit, schadevergoeding, Voorwaarden zorgverzekering 2010, artt. 2, 5, 6, 7, 16, 17, 18, en 96 Zvw, Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2010, verzoek gedeeltelijk toegewezen