Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 28 oktober 2007, SKGZ2007.01106 (ANO07.292)

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 28 oktober 2007
Datum publicatie: 4 maart 2011

Plastische-chirurgie, correctie bovenoogleden, dermatochalasis, Voorwaarden zorgverzekering 2007, art. 10 en 11 Zvw, 2.1, 2.2 en 2.4 Bzv, 2.1 Rzv, verzoek afgewezen