Uitspraken Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Bindend advies GcZ, 10 februari 2021, SKGZ202001686

Uitspraak Geschillencommissie Zorgverzekeringen
Uitkomst: Afgewezen
Datum uitspraak: 10 februari 2021
Datum publicatie: 11 februari 2021
Er is niet gebleken dat verzoeker een indicatie heeft die voor de bovenkaak recht geeft op bijzondere tandheelkunde ten laste van de zorgverzekering.

Verzoeker heeft tandheelkundige problemen. Hij heeft bruxisme (tandenknarsen) en
een ongunstige beetverhouding. Lopende de procedure heeft de ziektekostenverzekeraar op grond van een nieuwe aanvraag een machtiging verleend voor het aanbrengen van vier implantaten in de onderkaak. Ten aanzien van de bovenkaak wordt ook de nieuwe aanvraag afgewezen.
De commissie stelt, gehoord het advies van het Zorginstituut, vast dat verzoeker ten aanzien van de bovenkaak geen indicatie heeft die recht geeft op bijzondere tandheelkunde ten laste van de zorgverzekering.